Yritys


Mertaniemen perinteikkään autoilun aloitti jo viisi sukupolvea sitten Edvart Mertaniemi vuonna 1928. Myllyoikeuksien myynnistä saaduilla rahoilla ostettiin Chervolet kuorma-auto. Autoilua jatkoi Edvartin poika Toivo ja sittemmin hänen pojat Aulis ja Heikki.
––––––––––––––

Tammikuussa 2004 Asko osti Heikki-sedältään vaihtolavakuorma-auton ja yrityksen nimi muuttui Autoyhtymä Mertaniemi Ky:ksi. Vuosien varrella toimintamme on laajentunut taksiluvasta jätehuoltoon sekä elementtikuljetuksiin. Myös yhtiömuoto muuttui osakeyhtiöksi. Viimeisimpänä toimialan laajennuksena on traktoriurakoinnit.

––––––––––––––

Tänä päivänä perheyritystä Alajärven Koskenvarrella pyörittää Askon rinnalla vaimo Virpi sekä kuusi lasta; Anni, Aulis, Elli, Elias, Onni ja Olivia. Jokaisella perheenjäsenellä on oma roolinsa yrityksessä - omien taitojen ja osaamisen mukaan.

Vuonna 2024 yrityksessämme työskentelee yhteensä seitsemän työntekijää.

Perheestä ratissa ovat Asko sekä pojat Elias ja Onni. Toisinaan ratin takaa voi löytyä myös vaimo Virpi tai tytär Anni.


Tietosuojaseloste

Autoyhtymä Mertaniemi Oy asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 24.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ: Autoyhtymä Mertaniemi Oy
Y-tunnus 1873864-4 Viitasaarentie 132, 62900 Alajärvi


2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Virpi Mertaniemi 040 566 2327

3. REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Asiakassuhteiden hoitoon perustuva asiakasrekisteri. Asiakkaille tiedottaminen ja laskutus.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Asiakkaiden tietoja tallennetaan seuraavasti: palvelun tilaajan etu- ja sukunimi tai yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkuuden ja/tai alkamis- ja päättymisajankohta.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Ei käytetä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Rekisteri ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla.

10. TARKASTUSOIKEUS Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.


11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.
Toimiminen mahdollisissa ongelmatilanteissa
Toimimme lakien ja asetusten mukaisesti ja ongelmat pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaa.


Palautteen antaminen
Voitte antaa palautetta palveluistamme yhteystiedot -sivulta löytyvällä lomakkeella.